فروش اقساطی کولر آبی

 
   لطفا قبل از انتخاب مدل مد نظر ، از طریق تماس تلفنی و یا واتساپ از موجودی کالا استعلام بگیرید.
   اگر کولر خاصی مد نظر دارید با کارشناسان فروش ارتباط برقرار نمایید تا قیمت و شرایط خدمتتون ارسال شود.


کولر آبسال 3500    
  کولر آبی آبسال مدل AC35 - (کولر 3500)
  نوع کولر : پوشالی   محل نصب : پشت بام
  ارتفاع : 85 سانتی متر   طول و عرض : 73 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 1.280.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

کولر آبسال 4000    
  کولر آبی آبسال مدل AC40 - (کولر 4000)
  نوع کولر : پوشالی   محل نصب : پشت بام
  ارتفاع : 100 سانتی متر   طول و عرض : 87 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 1.500.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

کولر آبسال 5500    
  کولر آبی آبسال مدل AC55R ریموتی - (کولر 5500)
  نوع کولر : پوشالی   محل نصب : پشت بام
  ارتفاع : 100 سانتی متر   طول و عرض : 87 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 1.700.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

کولر آبسال 7000    
  کولر آبی آبسال مدل AC70R ریموتی - (کولر 7000)
  نوع کولر : پوشالی   محل نصب : پشت بام
  ارتفاع : 115 سانتی متر   طول و عرض : 87 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 2.050.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

کولر آبسال 3800    
  کولر آبی آبسال مدل AC38 خروجی از بالا - (کولر 3800)
  نوع کولر : پوشالی   محل نصب : بالکن
  ارتفاع : 85 سانتی متر   طول و عرض : 73 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 1.400.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 800.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

کولر آبسال 4800    
  کولر آبی آبسال مدل AC48 خروجی از بالا - (کولر 4800)
  نوع کولر : پوشالی   محل نصب : بالکن
  ارتفاع : 100 سانتی متر   طول و عرض : 87 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 1.600.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 930.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

کولر آبسال 5800    
  کولر آبی آبسال مدل AC58 خروجی از بالا - (کولر 5800)
  نوع کولر : پوشالی   محل نصب : بالکن
  ارتفاع : 100 سانتی متر   طول و عرض : 87 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 1.700.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 1.000.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه