فروش اقساطی ماشین لباسشویی

 
   لطفا قبل از انتخاب مدل مد نظر ، از طریق تماس تلفنی و یا واتساپ از موجودی کالا استعلام بگیرید.
   اگر لباسشویی خاصی مد نظر دارید با کارشناسان فروش ارتباط برقرار نمایید تا قیمت و شرایط خدمتتون ارسال شود.


لباسشویی اسنوا هارمونی 71200    
  لباسشویی اسنوا مدل SWM-71200 سفید (هارمونی)
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور تسمه ای
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.300.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.000.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی اسنوا هفت کیلو    
  لباسشویی اسنوا مدل SWM-71201 سفید (هارمونی)
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور تسمه ای
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.400.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.000.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی اسنوا اقساط    
  لباسشویی اسنوا مدل SWM-71204 تیتانیوم (هارمونی)
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور تسمه ای
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.550.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.000.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

شرایط اقساط لباسشویی اسنوا    
  لباسشویی اسنوا مدل SWM-72300 سفید (هارمونی)
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور دیجیتال اینورتر
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.900.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.260.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

اقساط لباسشویی اسنوا    
  لباسشویی اسنوا مدل SWM-72301 سفید (هارمونی)
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور دیجیتال اینورتر
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 4.050.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.260.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

 لباسشویی اسنوا قسطی    
  لباسشویی اسنوا مدل SWM-72304 تیتانیوم (هارمونی)
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور دیجیتال اینورتر
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 4.000.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.320.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی اسنوا 8 کیلو    
  لباسشویی اسنوا مدل SWM-84506 سفید (اکتا)
  ظرفیت : 8 کیلوگرم   موتور دایرکت درایو (بدون تسمه)
  14 برنامه شستشو   124 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 4.400.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.560.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی اسنوا 8 کیلویی    
  لباسشویی اسنوا مدل SWM-84508 تیتانیوم (اکتا)
  ظرفیت : 8 کیلوگرم   موتور دایرکت درایو (بدون تسمه)
  14 برنامه شستشو   124 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 4.550.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.640.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی اسنوا اکتا پلاس    
  لباسشویی اسنوا مدل SWM-84516 سفید (اکتا پلاس)
  ظرفیت : 8 کیلوگرم   موتور دایرکت درایو (بدون تسمه)
  14 برنامه شستشو   124 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 4.900.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.250.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی اسنوا اکتا پلاس    
  لباسشویی اسنوا مدل SWM-84518 تیتانیوم (اکتا پلاس)
  ظرفیت : 8 کیلوگرم   موتور دایرکت درایو (بدون تسمه)
  14 برنامه شستشو   124 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 5.000.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.340.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی دوو 7 کیلویی    
  لباسشویی دوو مدل DWK-7100 سفید (کاریزما)
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور تسمه ای
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.500.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.050.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی دوو 7103    
  لباسشویی دوو مدل DWK-7103 تیتانیوم (کاریزما)
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور تسمه ای
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.600.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.100.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی دوو 8100    
  لباسشویی دوو مدل DWK-8100 سفید (کاریزما)
  ظرفیت : 8 کیلوگرم   موتور تسمه ای
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.600.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.100.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی دوو 8103    
  لباسشویی دوو مدل DWK-8103 تیتانیوم (کاریزما)
  ظرفیت : 8 کیلوگرم   موتور تسمه ای
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.700.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.150.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی دوو 8240 ویوا    
   لباسشویی دوو مدل DWK-8240 سفید (ویوا)
  ظرفیت : 8 کیلوگرم   موتور دایرکت درایو (بدون تسمه)
  12 برنامه شستشو   124 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 3.850.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.250.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی دوو 8243 ویوا    
  لباسشویی دوو مدل DWK-8243 تیتانیوم (ویوا)
  ظرفیت : 8 کیلوگرم   موتور دایرکت درایو (بدون تسمه)
  12 برنامه شستشو   124 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 4.000.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.300.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی دوو پریمو    
  لباسشویی دوو مدل DWK-8540 سفید (پریمو)
  ظرفیت : 8 کیلوگرم   موتور دایرکت درایو (بدون تسمه)
  14 برنامه شستشو   124 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 5.000.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.350.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی دوو پریمو 8 کیلو    
  لباسشویی دوو مدل DWK-8543 تیتانیوم (پریمو)
  ظرفیت : 8 کیلوگرم   موتور دایرکت درایو (بدون تسمه)
  14 برنامه شستشو   124 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 5.200.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.400.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی دوو پریمو 9540    
  لباسشویی دوو مدل DWK-9540 سفید (پریمو)
  ظرفیت : 9 کیلوگرم   موتور دایرکت درایو (بدون تسمه)
  14 برنامه شستشو   124 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 5.200.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.400.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی دوو پریمو 9543    
  لباسشویی دوو مدل DWK-9543 تیتانیوم (پریمو)
  ظرفیت : 9 کیلوگرم   موتور دایرکت درایو (بدون تسمه)
  14 برنامه شستشو   124 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 5.300.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.500.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه