فروش اقساطی یخچال فریزر

 
   لطفا قبل از انتخاب مدل مد نظر ، از طریق تماس تلفنی و یا واتساپ از موجودی کالا استعلام بگیرید.
   اگر یخچال فریزر خاصی مد نظر دارید با کارشناسان فروش ارتباط برقرار نمایید تا قیمت و شرایط خدمتتون ارسال شود.


یخچال فریزر دوو مدل 1077GW سفید براق    
  یخچال فریزر دوو مدل 1077GW سفید براق
  ظرفیت : 24 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 196 سانتی متر   پهنا : 67 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 3.850.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 1.750.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر دوو مدل 1077LW سفید چرم    
  یخچال فریزر دوو مدل 1077LW سفید چرم
  ظرفیت : 24 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 196 سانتی متر   پهنا : 67 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 3.950.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 1.750.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر دوو مدل 1077Ti تیتانیوم    
  یخچال فریزر دوو مدل 1077TI تیتانیوم
  ظرفیت : 24 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 196 سانتی متر   پهنا : 67 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 3.950.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 1.800.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر دوو مدل 0028GW سفید براق    
  یخچال فریزر دوو مدل 0028GW سفید براق
  ظرفیت : 28 فوت   124 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 180 سانتی متر   پهنا : 82 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  :   5 قـسـط به مبلغ :
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر دوو مدل 0028LW سفید چرم    
  یخچال فریزر دوو مدل 0028LW سفید چرم
  ظرفیت : 28 فوت   124 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 180 سانتی متر   پهنا : 82 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  :   5 قـسـط به مبلغ :
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر دوو مدل 0028SS استیل    
  یخچال فریزر دوو مدل 0028SS استیل
  ظرفیت : 28 فوت   124 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 180 سانتی متر   پهنا : 82 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  :   5 قـسـط به مبلغ :
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر اسنوا 24 فوت    
  یخچال فریزر اسنوا مدل 0250SW سفید
  ظرفیت : 24 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 200 سانتی متر   پهنا : 69 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 3.800.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 1.730.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر اسنوا 24 فوت اقساط    
  یخچال فریزر اسنوا مدل 0250TI تیتانیوم
  ظرفیت : 24 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 200 سانتی متر   پهنا : 69 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 3.900.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 1.760.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر اسنوا مدل 261    
  یخچال فریزر اسنوا مدل 0261LW سفید چرم
  ظرفیت : 26 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 182 سانتی متر   پهنا : 82 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  :    5 قـسـط به مبلغ : 
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر اسنوا مدل 0261    
  یخچال فریزر اسنوا مدل 0261TI تیتانیوم
  ظرفیت : 26 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 182 سانتی متر   پهنا : 82 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  :    5 قـسـط به مبلغ : 
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر اسنوا مدل 0271    
  یخچال فریزر اسنوا مدل 0275SW سفید براق
  ظرفیت : 27 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 180 سانتی متر   پهنا : 86 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 6.100.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.800.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر اسنوا مدل 0271    
  یخچال فریزر اسنوا مدل 0275LW سفید چرم
  ظرفیت : 27 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 180 سانتی متر   پهنا : 86 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 6.240.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.840.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

سرایط اقساط یخچال فریزر اسنوا    
  یخچال فریزر اسنوا مدل 0275TI تیتانیوم
  ظرفیت : 27 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 180 سانتی متر   پهنا : 86 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 6.300.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.900.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر هیمالیا امگا اقساط    
  یخچال فریزر هیمالیا مدل امگا پلاس سفید چرم
  ظرفیت : 28 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 190 سانتی متر   پهنا : 85 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 5.600.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.820.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

قیمت یخچال فریزر هیمالیا امگا اقساط    
  یخچال فریزر هیمالیا مدل امگا پلاس تیتانیوم
  ظرفیت : 28 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 190 سانتی متر   پهنا : 85 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 5.800.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : استعلام شود
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر هیمالیا دیفرنت سفید چرم    
  یخچال فریزر هیمالیا مدل دیفرنت هومبار سفید چرم
  ظرفیت : 24 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 202 سانتی متر   پهنا : 73 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 4.300.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.120.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر هیمالیا دیفرنت 530    
  یخچال فریزر هیمالیا مدل دیفرنت هومبار سیلور
  ظرفیت : 24 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 202 سانتی متر   پهنا : 73 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 4.300.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.150.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

نمایندگی یخچال فریزر هیمالیا دیفرنت سفید چرم    
  یخچال فریزر هیمالیا مدل دیفرنت آبریز دار سفید چرم
  ظرفیت : 24 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 202 سانتی متر   پهنا : 73 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 4.250.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.120.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

نمایندگی یخچال هیمالیا 530    
  یخچال فریزر هیمالیا مدل دیفرنت آبریز دار سیلور
  ظرفیت : 24 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 202 سانتی متر   پهنا : 73 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 4.250.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 2.150.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه