فروش اقساطی یخچال فریزر دوقلو

 
   لطفا قبل از انتخاب مدل مد نظر ، از طریق تماس تلفنی و یا واتساپ از موجودی کالا استعلام بگیرید.
   اگر یخچال فریزر دوقلو خاصی مد نظر دارید با کارشناسان فروش ارتباط برقرار نمایید تا قیمت و شرایط خدمتتون ارسال شود.


یخچال فریزر دو قلو پارس    
  یخچال فریزر دوقلو پارس مدل 1700 لاردر سفید
  ظرفیت : 644 لیتر   36 ماه ضمانت
  ارتفاع : 170cm   پهنا : 126cm , عمق : 73cm
  پـیش پـرداخت  : 4.500.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر دوقلو سام    
  یخچال فریزر دو قلو سام مدل RR40-RZ40 سفید
  ظرفیت : 596 لیتر   18 ماه ضمانت
  ارتفاع : 193cm   پهنا : 132cm , عمق : 70cm
  پـیش پـرداخت  : 6.700.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر دوقلو سام استیل    
  یخچال فریزر دو قلو سام مدل RR40-RZ40 استیل
  ظرفیت : 596 لیتر   18 ماه ضمانت
  ارتفاع : 193cm   پهنا : 132cm , عمق : 70cm
  پـیش پـرداخت  : 6.700.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


قیمت یخچال فریزر ایس پول هیمالیا
   
  یخچال فریزر دوقلو هیمالیا مدل آیس پول سفید چرم
  ظرفیت : 777 لیتر   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 192cm   پهنا : 130cm , عمق : 70cm
  پـیش پـرداخت : 8.400.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


شرایط قسطی یخچال فریزر دوقلو هیمالیا
   
  یخچال فریزر دو قلو هیمالیا مدل آیس پول استیل
  ظرفیت : 777 لیتر   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 192cm   پهنا : 130cm , عمق : 70cm
  پـیش پـرداخت : 8.800.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


قیمت یخچال فریزر ارومانو پلاس هیمالیا
   
  یخچال فریزر دوقلو هیمالیا مدل رومانو پلاس سفید چرم
  ظرفیت : 777 لیتر   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 192cm   پهنا : 130cm , عمق : 70cm
  پـیش پـرداخت : 8.600.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


نمایندگی فروش یخچا فریزر دوقلو هیمالیا
   
  یخچال فریزر دو قلو هیمالیا مدل رومانو پلاس استیل
  ظرفیت : 777 لیتر   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 192cm   پهنا : 130cm , عمق : 70cm
  پـیش پـرداخت : 9.000.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


قیمت یخچال فریزر هیمالیا پاناروما
   
  یخچال فریزر دوقلو هیمالیا مدل پاناروما پلاس سفید چرم
  ظرفیت : 760 لیتر   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 192cm   پهنا : 130cm , عمق : 70cm
  پـیش پـرداخت : 10.700.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


اقساط هیمالیا دوقلو
   
  یخچال فریزر دو قلو هیمالیا مدل پاناروما استیل
  ظرفیت : 760 لیتر   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 192cm   پهنا : 130cm , عمق : 70cm
  پـیش پـرداخت : 11.000.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


قیمت یخچال فریزر آلفا پلاس سفید هیمالیا
   
  یخچال فریزر دوقلو هیمالیا مدل آلفا سفید چرم
  ظرفیت : 777 لیتر   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 192cm   پهنا : 130cm , عمق : 70cm
  پـیش پـرداخت : 13.000.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه