فروش اقساطی ماشین لباسشویی

 
   لطفا قبل از انتخاب مدل مد نظر ، از طریق تماس تلفنی و یا واتساپ از موجودی کالا استعلام بگیرید.
   اگر لباسشویی خاصی مد نظر دارید با کارشناسان فروش ارتباط برقرار نمایید تا قیمت و شرایط خدمتتون ارسال شود.ماشین لباسشویی 9 کیلو دوو مدل DWK 9000C
   
  لباسشویی دوو سری سنیور مدل DWK-9000C سفید
  ظرفیت : 9 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 5.300.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی 9 کیلو دوو مدل DWK 9000S
   
  لباسشویی دوو سری سنیور مدل DWK-9000S سیلور
  ظرفیت : 9 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 5.450.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی 8 کیلو دوو مدل DWK 8240
   
  لباسشویی دوو سری ویوا مدل DWK-8240 سفید
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  12 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 3.750.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی 8 کیلو دوو مدل DWK 8243
   
  لباسشویی دوو سری ویوا مدل DWK-8243 تیتانیوم
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 3.850.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی 8 کیلو دوو مدل DWK 8540 V
   
  لباسشویی دوو سری پریمو مدل DWK-8540 V سفید
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 4.800.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی 8 کیلو دوو مدل DWK 8543 V
   
  لباسشویی دوو سری پریمو مدل DWK-8543 V تیتانیوم
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 5.000.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی 9 کیلو دوو مدل DWK 9540 V
   
  لباسشویی دوو سری پریمو مدل DWK-9540 V سفید
  ظرفیت : 9 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 5.000.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی 9 کیلو دوو مدل DWK 9543 V
   
  لباسشویی دوو سری پریمو مدل DWK-9543 V تیتانیوم
  ظرفیت : 9 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 5.150.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی 7 کیلو دوو مدل DWK 7100
   
  لباسشویی دوو سری کاریزما اسلیم مدل DWK-7300 سفید
  ظرفیت : 7 کیلو   موتور تسمه ای - 1000 دور
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.450.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی 7 کیلو دوو مدل DWK 7103
   
  لباسشویی دوو سری کاریزما اسلیم مدل DWK-7303 تیتانیوم
  ظرفیت : 7 کیلو   موتور تسمه ای - 1000 دور
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.550.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی 8 کیلو دوو مدل DWK 8100
   
  لباسشویی دوو سری کاریزما مدل DWK-8100 سفید
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور تسمه ای - 1000 دور
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.600.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی 8 کیلو دوو مدل DWK 8103
   
  لباسشویی دوو سری کاریزما مدل DWK-8103 تیتانیوم
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور تسمه ای - 1000 دور
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.700.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی 7 کیلو اسنوا 71200
   
  لباسشویی اسنوا سری هارمونی مدل SWM-71200 سفید
  ظرفیت : 7 کیلو   موتور تسمه ای - 1000 دور
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت : 3.450.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی 7 کیلو اسنوا 71204
   
  لباسشویی اسنوا سری هارمونی مدل SWM-71204 تیتانیوم
  ظرفیت : 7 کیلو   موتور تسمه ای - 1000 دور
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت : 3.550.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی اسنوا اکتا پلاس 84516
   
  لباسشویی اسنوا سری اکتا پلاس مدل SWM-84516 سفید
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   124 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت : 4.800.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
 لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی اسنوا اکتا پلاس 84518
   
  لباسشویی اسنوا سری اکتا پلاس مدل SWM-84518 تیتانیوم
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   124 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت : 5.000.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


شرایط اقساط لباسشویی اسنوا دو درب
   
  لباسشویی اسنوا سری Wash in Wash مدل SWM-84606 سفید
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   124 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت : 4.950.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
 لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


قیمت لباسشویی 8 کیلو پاکشوما 85401
   
  لباسشویی پاکشوما مدل TFB 85401 سفید
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور اینورتر BLDC
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت : 4.300.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


نمایندگی لباسشویی 8 کیلو پاکشوما 85401
   
  لباسشویی پاکشوما مدل TFB 85401 سیلور
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور اینورتر BLDC
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت : 4.400.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


قیمت لباسشویی 8 کیلو پاکشوما 85402
   
  لباسشویی پاکشوما مدل TFU 85402 سفید
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور یونیورسال
  16 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت : 4.000.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


شرایط اقساط لباسشویی 8 کیلو پاکشوما 85402
   
  لباسشویی پاکشوما مدل TFU 85402 سیلور
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور یونیورسال
  16 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت : 4.100.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


قیمت لباسشویی 9 کیلو پاکشوما 94401
   
  لباسشویی پاکشوما مدل TFB 94401 سفید
  ظرفیت : 9 کیلو   موتور اینورتر BLDC
  22 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت : 4.500.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


قیمت نمایندگی لباسشویی 9 کیلو پاکشوما 94401 قسطی
   
  لباسشویی پاکشوما مدل TFB 94401 سیلور
  ظرفیت : 9 کیلو   موتور اینورتر BLDC
  22 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت : 4.600.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


قیمت لباسشویی 6 کیلو الگانس نمایندگی الگانس
   
  لباسشویی الگانس مدل 1060 سفید / سیلور
  ظرفیت : 6 کیلو   موتور تسمه ای - 1000 دور
  13 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت : 3.600.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


قیمت لباسشویی 8.5 کیلو الگانس درب مشکی
   
  لباسشویی الگانس مدل M303 سفید
  ظرفیت : 8.5 کیلو   موتور تسمه ای - 1200 دور
  16 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت : 3.800.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


قیمت لباسشویی 8.5 کیلو الگانس 12008.5
   
  لباسشویی الگانس مدل  12008.5 سفید / سیلور
  ظرفیت : 8.5 کیلو   موتور تسمه ای - 1200 دور
  13 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت : 3.900.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


قیمت لباسشویی دوقلو 6 الگانس
   
  لباسشویی دوقلو الگانس مدل 14001
  ظرفیت : 13 کیلو   دارای دوموتور پر قدرت
  دارای پمپ تخلیه و سیستم فیلتر پرزگیر   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت : 1.000.000 تومان   اقـساط : 2 الی 3 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی آبسال 5 کیلو 5207    
  لباسشویی آبسال مدل REN5207W سفید
  ظرفیت : 5 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 700 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 1.950.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
 لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی آبسال 5 کیلو    
  لباسشویی آبسال مدل REN5207S سیلور
  ظرفیت : 5 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 700 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 2.050.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

نمایندگی لباسشویی آبسال    
  لباسشویی آبسال مدل REN5210W سفید
  ظرفیت : 5 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1000 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 2.050.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
 لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

نمایندگی لباسشویی آبسال    
  لباسشویی آبسال مدل REN5210S سیلور
  ظرفیت : 5 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1000 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 2.150.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی آبسال 6 کیلو    
  لباسشویی آبسال مدل REN6210W سفید
  ظرفیت : 6 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1000 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 2.050.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

نمایندگی فروش لباسشویی ابسال    
  لباسشویی آبسال مدل REN6210S سیلور
  ظرفیت : 6 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1000 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 2.200.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
 لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی آبسال 7 کیلو    
  لباسشویی آبسال مدل REN7012W سفید
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1200 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت : 2.300.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی آبسال 7 کیلو    
  لباسشویی آبسال مدل REN7012S سیلور
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1200 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 2.500.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

بهترین ماشین لباسشویی آبسال    
  لباسشویی آبسال مدل REN7112W سفید
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1200 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 2.750.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی آبسال 7112    
  لباسشویی آبسال مدل REN7112S سیلور
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1200 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 2.900.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه